YOKbase is een online kennisbank die helpt bij het beter en efficiënter beheren van processen binnen de Oracle E-Business Suite.

Met een abonnement op YOKbase blijft de parate kennis binnen de interne beheer organisatie. Er is minder behoefte aan externe inhuur.

YOKbase is vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar.

Verschillende organisaties hebben te maken met soortgelijke problemen. Er wordt vaak veel tijd en energie gestoken in het analyseren van de oorzaak en het vinden van de oplossing. YOKbase deelt  de opgedane kennis en ervaring van verschillende organisaties. Hierdoor kan sneller tot een oplossing worden gekomen. Het wiel hoeft niet steeds opnieuw te worden uitgevonden.

YOKbase is meer dan een uitgebreide online kennisbank. Abonnees kunnen tevens een beroep doen op ondersteuning via chat, e-mail,  webconference en fysiek op locatie.


© 2020 YOKbase